Photos : CSXT1869

CSXT1869
9/7/2023
CSX 1869 the C&O heritage unit is leading M222 as it passes through Folkston on its way to Alabama
Folkston, GA
Dewman45
86