Photos : BNSF655

BNSF655
7/4/2022
Picture was taken in Newton, Kansas
Newton, KS
EndertheRailfan
43