Photos : SOO4448

SOO4448
3/3/2022
Soo 4448 sitting at Nahant yard
Davenport, IA
Midwest Railfan
204