Photos : NS1066

NS1066
5/27/2019
New York Central Heritage Unit SD70ACe 1066 leads NS 209 with Penn Central Heritage Unit SD70ACe 1073 trailing (Valdosta, GA)
Valdosta, GA
Restless Gypsy
861