Photos : BNSF5828

BNSF5828
9/6/2021
Eastbound on a bare table train to Barstow in Cajon Pass near Cajon Summit
Cajon Summit,CA
Autrain1
108