Photos : NS1072, ILLINOIS TERMINAL

NS1072, ILLINOIS TERMINAL
11/8/2018
Performing local work. Single unit.
Yatesville, PA
Railfran
346